ANKIETA

badająca preferencje edukacyjno-zawodowe uczniów VIII klas

z powiatu słupskiego w roku szkolnym 2019/2020.

LINK DO ANKIETY

graphic

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
opublikowano informacje na temat działań skierowanych
do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

  • Edukacja włączająca - odpowiedzi MEN na najważniejsze pytania - link do informacji
  • Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - działania MEN skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - link do informacji
  • List Minister Edukacji Narodowej do dyrektororów poradni psychologiczno-pedagogicznych - link do listu
  • Plakat - edukacja włączająca MEN - link do plakatu

Opublikowano 23 lipca 2018 r.

graphic

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r.

nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

wprowadzone zostały druki wniosków z nowym oświadczeniem informacyjnym.

Przypominamy o tym, że przed złożeniem wniosku o wydanie opinii,
orzeczenia lub informacji o wynikach badań
należy sprawdzić, czy dziecko ma aktualne badania psychologiczno-pedagogiczne.

Jeśli nie - należy złożyć najpierw wniosek o udzielenie dziecku pomocy (druk do pobrania).

graphic

UWAGA: dotyczy terminów ważności orzeczeń wydanych przed 1 września 2017 r. (więcej informacji....).

graphic

 Od 13 października 2016 r. zapraszamy także

na naszego FACEBOOKA.

graphic